o nas

TSTA Dominique Dye

Nauczyciel i Superwizor Analizy Transakcyjnej TSTA-P

Posiada Certyfikat Analityka Transakcyjnego, kształciła się w zakresie teorii i praktyki reichiańskiej oraz neoreichiańskiej, praktykuje psychoterapie od 21 lat. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (European Certificate of Psychotherapy).
Jest dydaktykiem oraz superwizorem (tytuł TSTA w dziedzinie Psychoterapii) , kieruję ośrodkiem CAFAT – Ośrodkiem Szkoleniowym Analizy Transakcyjnej w Owernii w Clermont-Ferrand. Od 11 lat przeprowadza szkolenia coachów w Maroku. Pracuje również jako trener w dziedzinie relacji międzyludzkich, w szczególności w sektorze medycznym oraz społecznym. Od 7 lat jest członkiem zespołu trenerów prowadzących szkolenia z psychoterapii w Polsce.
Interesuje się w szczególności Diagnozą Osobowości w Analizie Transakcyjnej i powiązaniami z innymi podejściami w psychologii, jak również interkulturalnością.

 

PTSTA Anna Frączek

Nauczyciel i Superwizor w kontrakcie z EATA

jest Certyfikowanym Analitykiem Transakcyjnym w dziedzinie psychoterapii (CTA). Egzamin certyfikacyjny odbyła w Nivelles w Belgii w 2015 roku. Jest absolwentka UAM, ukończyła specjalność kliniczną. Zajmuje się terapią indywidu

alną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapią grupową w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psycholo

gicznych AION. Ukończyła półtoraroczny kurs „Terapii – Holistycznej Gestalt”. Zakończyła roczny kurs „Podstawy psychoterapii Psychodynamicznej” i jest absolwentką „Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej” w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zadała Test 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej. Pracuje pod stałą superwizją. Obecnie jest w trakcie Specjalizacji z Psychologii Klinicznej. Prowadzi warsztaty z różnych obszarów psychologii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu diagnozy, psychoterapii i Analizy Transakcyjnej w Instytucie Psychologii UAM, Uniwersytecie SWPS, współpracuje z Politechniką Poznańską. Jest sekretarzem Polskiego Towarzystwa Psychologiczne Oddziału w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

Odbyte szkolenia w koncepcji Analizy Transakcyjnej rekomendowane przez European Association for Transactional Analysis (EATA):

2007 Szkolenie 101 i Test 101 prowadzone przez TSTA Veronique Sichem
2008 Asystentura Testu 101 prowadzonego przez TSTA Veronique Sichem
2008 Teoria Organizacji Berna prowadzona przez TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2008 Szkolenie Superwizyjne w Koncepcji Analizy Transakcyjnej prowadzona przez TSTA Veronique Sichem
2009 Teoria Organizacji Berna – Pracować i uczestniczyć w grupach prowadzona przez TSTA Jacques Moreau, TSTA Veronique Sichem
2009 Układ pasożytniczy – inne podejście do scenariusza prowadzone przez TSTA Veronique Sichem
2009 Kontrakty w psychoterapii prowadzone przez PTSTA Alex Piotrowska
2009 Drzwi Paul Ware prowadzone przez TSTA Dominique Dye
2010 Teoria Organizacji Berna – Gry w organizacji prowadzone przez TSTA Jacques Moreau
2010 Teoria Organizacji Berna – Jak żyć razem w grupach? Prowadzone przez TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2010 U źródeł emocji, prowadzone przez TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2010 Szkolenie superwizyjne w koncepcji Analizy Transakcyjnej prowadzone przez TSTA Veronique Sichem i TSTA Jacques Moreau
2010 Etyka i deontologia w Analizie Transakcyjnej prowadzona przez TSTA Dominique Dye i TSTA Veronique Sichem
2010 Szkoły w Analizie Transakcyjnej prowadzone przez TSTA Dominique Dye i TSTA Veronique Sichem
2010 Praca z krzesłami i wywiad z Rodzicem prowadzona przez TSTA Dopminique Dye i TSTA Veronique Sichem
2010 Szkolenie superwizyjne w koncepcji Analizy Transakcyjnej prowadzone przez TSTA Dopminique Dye i TSTA Veronique Sichem
2011 Impasy i ich terapia prowadzone przez TSTA Dopminique Dye i TSTA Veronique Sichem
2011 Diagnoza i strategie psychoterapeutyczne prowadzona przez TSTA Dopminique Dye i TSTA Veronique Sichem
2011 Asystentura Testu 101 prowadzonego przez TSTA Veronique Sichem
2011 Dopasowanie imago, system odniesienia i kultury grupy prowadzone przez TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2011 Terapia par, systemów i rodzin prowadzona przez TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2011 O co chodzi jeśli chodzi o pieniądze? Prowadzone przez TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2011 Szkolenie superwizyjne w koncepcji Analizy Transakcyjnej prowadzone TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2012 Protokół skryptowy prowadzony przez TSTA Dominique Dye
2012 Przeniesienie i przeciwprzeniesieniu w koncepcji Analizy Transakcyjnej prowadzone przez TSTA Dominique Dye i TSTA Veroinique Sichem
2012 Szkolenie superwizyjne w koncepcji Analizy Transakcyjnej prowadzone przez TSTA Dominique Dye i TSTA Veronique Sichem
2012 Asystentura Szkolenia 101 z TSTA Veronique Sichem
2012 Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w grupach i organizacjach z TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2012 Szkolenie superwizyjne skoncentrowane na egzaminie CTA-p  z TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2012 Szkolenie 101 współprowadzone z TSTA Dominique Dye
2012 wrzesień Superwizja TSTA Dominique Dye
2012 wrzesień Szkolenie 101 dla osób zainteresowanych CTA TSTA Dominique Dye
2013 maj Superwizja TSTA Dominique Dye
2013 czerwiec Szkolenie zaawansowane – postępowanie terapeutyczne w oparciu o syndrom interferencji TSTA Dominique Dye
2013 sierpień Szkolenie zaawansowane – przygotowanie do egzaminu CTA TSTA Dominique Dye
2013 sierpień Superwizja TSTA Dominique Dye
2013 wrzesień Szkolenie zaawansowane – postępowanie psychoterapeutyczne  TSTA Dominique Dye
2013 wrzesień Superwizja TSTA Dominique Dye
2014 kwiecień Superwizja TSTA Dominique Dye
2014 sierpień Ustny, próbny egzamin na CTA TSTA Dominique Dye
2014 sierpień Superwizja TSTA Dominique Dye
2014 wrzesień Superwizja TSTA Dominique Dye
2014 wrzesień Szkolenie 101 dla osób zainteresowanych CTA TSTA Dominique Dye
2015 sierpień Szkolenie zaawansowane – przygotowanie do egzaminu CTA TSTA Dominique Dye
2015 sierpień Superwizja TSTA Dominique Dye

2015 listopad Egzamin CTA

 

 

PTSTA Alicja Smelkowska

Nauczyciel i Superwizor w kontrakcie z EATA

jest Certyfikowanym Analitykiem Transakcyjnym w dziedzinie psychoterapii (CTA). Egzamin certyfikacyjny odbyła w Nivelles w Belgii w 2015 roku, absolwentka UAM, ukończyła specjalizację kliniczną. Ukończyła dwuletni Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt. Jest absolwentkom półrocznego kursu z zakresu metod pracy z ciałem prowadzonego przez trenerów, wykładowców Instytutu Psychologii UAM. Odbyła trzystopniowy kurs Analizy Transakcyjnej prowadzony przez trenerów Polskiego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej. Ukończyła dwuletni staż zakończony licencją Polish Society Art of Neurolinguistic Programing. Uczestniczyła w cyklu warsztatów superwizyjno-szkoleniowych prowadzonych przez Jacka Santorskiego. Praca w obszarze terapii indywidualnej i metod pracy z grupą z uwzględnieniem procesu grupowego. Odbyła szkolenie w zakresie pracy z szokiem prowadzone przez trenerów Bodynamic Institut. Była członkiem grupy psychoterapii komentowanej prowadzone w obszarze teorii relacji z obiektem, przez licencjonowanego psychoterapeutę RADIX Michaela Randolpha. Zadała egzamin 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej. Pracuje pod stałą superwizją. Prowadzi warsztaty z różnych obszarów psychologii od 1992 roku. Od 1992 prowadzi psychoterapię indywidualną w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION, posiada certyfikat Europeen Assosacion of Psychoterapy. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu diagnozy, psychoterapii i Analizy Transakcyjnej w Instytutem Psychologii.. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologiczne Oddziału w Poznaniu, członkiem Polskiej Federacji Psychoterapeutycznej i Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

Odbyte szkolenia w koncepcji Analizy Transakcyjnej rekomendowane przez European Association for Transactional Analysis (EATA):
2007 Szkolenie 101 i Test 101 prowadzone przez TSTA Veronique Sichem
2008 Asystentura Testu 101 prowadzonego przez TSTA Veronique Sichem
2008 Teoria Organizacji Berna prowadzona przez TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2008 Szkolenie Superwizyjne w Koncepcji Analizy Transakcyjnej prowadzona przez TSTA Veronique Sichem
2009 Teoria Organizacji Berna – Pracować i uczestniczyć w grupach prowadzona przez TSTA Jacques Moreau, TSTA Veronique Sichem
2009 Układ pasożytniczy – inne podejście do scenariusza prowadzone przez TSTA Veronique Sichem
2009 Kontrakty w psychoterapii prowadzone przez PTSTA Alex Piotrowska
2009 Drzwi Paul Ware prowadzone przez TSTA Dominique Dye
2010 Teoria Organizacji Berna – Gry w organizacji prowadzone przez TSTA Jacques Moreau
2010 Teoria Organizacji Berna – Jak żyć razem w grupach? Prowadzone przez TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2010 U źródeł emocji, prowadzone przez TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2010 Szkolenie superwizyjne w koncepcji Analizy Transakcyjnej prowadzone przez TSTA Veronique Sichem i TSTA Jacques Moreau
2010 Etyka i deontologia w Analizie Transakcyjnej prowadzona przez TSTA Dominique Dye i TSTA Veronique Sichem
2010 Szkoły w Analizie Transakcyjnej prowadzone przez TSTA Dominique Dye i TSTA Veronique Sichem
2010 Praca z krzesłami i wywiad z Rodzicem prowadzona przez TSTA Dopminique Dye i TSTA Veronique Sichem
2010 Szkolenie superwizyjne w koncepcji Analizy Transakcyjnej prowadzone przez TSTA Dopminique Dye i TSTA Veronique Sichem
2011 Impasy i ich terapia prowadzone przez TSTA Dopminique Dye i TSTA Veronique Sichem
2011 Diagnoza i strategie psychoterapeutyczne prowadzona przez TSTA Dopminique Dye i TSTA Veronique Sichem
2011 Asystentura Testu 101 prowadzonego przez TSTA Veronique Sichem
2011 Dopasowanie imago, system odniesienia i kultury grupy prowadzone przez TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2011 Terapia par, systemów i rodzin prowadzona przez TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2011 O co chodzi jeśli chodzi o pieniądze? Prowadzone przez TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2011 Szkolenie superwizyjne w koncepcji Analizy Transakcyjnej prowadzone TSTA Jacques Moreau i TSTA Veronique Sichem
2012 Protokół skryptowy prowadzony przez TSTA Dominique Dye
2012 Przeniesienie i przeciwprzeniesieniu w koncepcji Analizy Transakcyjnej prowadzone przez TSTA Dominique Dye i TSTA Veroinique Sichem
2012 Szkolenie superwizyjne w koncepcji Analizy Transakcyjnej prowadzone przez TSTA Dominique Dye i TSTA Veronique Sichem
2012 Asystentura Szkolenia 101 z TSTA Veronique Sichem
2012 Szkolenie 101 współprowadzone z TSTA Dominique Dye
2012 wrzesień Superwizja TSTA Dominique Dye
2012 wrzesień Szkolenie 101 dla osób zainteresowanych CTA TSTA Dominique Dye
2013 maj Superwizja TSTA Dominique Dye
2013 czerwiec Szkolenie zaawansowane – postępowanie terapeutyczne w oparciu o syndrom interferencji TSTA Dominique Dye
2013 sierpień Szkolenie zaawansowane – przygotowanie do egzaminu CTA TSTA Dominique Dye
2013 sierpień Superwizja TSTA Dominique Dye
2013 wrzesień Szkolenie zaawansowane – postępowanie psychoterapeutyczne  TSTA Dominique Dye
2013 wrzesień Superwizja TSTA Dominique Dye
2014 kwiecień Superwizja TSTA Dominique Dye
2014 sierpień Ustny, próbny egzamin na CTA TSTA Dominique Dye
2014 sierpień Superwizja TSTA Dominique Dye
2014 wrzesień Superwizja TSTA Dominique Dye
2014 wrzesień Szkolenie 101 dla osób zainteresowanych CTA TSTA Dominique Dye
2015 sierpień Szkolenie zaawansowane – przygotowanie do egzaminu CTA TSTA Dominique Dye
2015 sierpień Superwizja TSTA Dominique Dye

2015 listopad Egzamin CTA

CTA Anna Frączek oraz CTA Alicja Smelkowska współpracują ze sobą od 2005.

2016 grudzień – Egzamin TEW i kontrakt PTSTA z European Association for Transactional Analysis (EATA).

 

Piotr Przybylski

Psycholog, psychoterapeuta i trener w trakcie szkolenia.

Absolwent Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Posiada certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis, EATA) szkolenie organizowane przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu.

Swoje umiejętności doskonali w Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej organizowanej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu, szkoleniu przygotowującym do uzyskania Certyfikatu Analityka Transakcyjnego (CTA) oraz Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył staże kliniczne m. in.: na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym (Oddziale Chorób Afektywnych) Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Poznaniu, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Prywatnej Pracowni Psychoterapii w Poznaniu.

 

Filip Zaręba

Psychoterapeuta, trener, praktyk poradnictwa zawodowego.

Psychoterapeuta, trener, praktyk poradnictwa zawodowego. Szkoli się w nurcie Analizy Transakcyjnej prowadzonej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Od 2012r. pracuje w placówce zajmującej się wsparciem społeczno – zawodowym osób z niepełnosprawnościami. Posiada szkolenie 101 (akredytowane przez EATA oraz ITAA). Prowadzi psychoterapię indywidualną.

 


Terminy spotkań

16-18.11.2018 r.

28-30.12.2018 r.

25-27.01.2019 r.

15-17.02.2019 r.

08-10.03.2019 r.

26-28.04.2019 r.

17-19.05.2019 r.