o nas

PTSTA-P Anna Frączek

Nauczyciel i Superwizor w kontrakcie z EATA

jest Certyfikowanym Analitykiem Transakcyjnym w dziedzinie psychoterapii (CTA). Egzamin certyfikacyjny odbyła w Nivelles w Belgii w 2015 roku. Jest absolwentka UAM, ukończyła specjalność kliniczną. Zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapią grupową w Centrum Analizy Transakcyjnej. Ukończyła półtoraroczny kurs „Terapii – Holistycznej Gestalt”. Zakończyła roczny kurs „Podstawy psychoterapii Psychodynamicznej” i jest absolwentką „Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej” w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zadała Test 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej. Pracuje pod stałą superwizją. Obecnie jest w trakcie Specjalizacji z Psychologii Klinicznej. Prowadzi warsztaty z różnych obszarów psychologii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu diagnozy, psychoterapii i Analizy Transakcyjnej w Instytucie Psychologii UAM, Uniwersytecie SWPS, współpracuje z Politechniką Poznańską.

2016 grudzień – Egzamin TEW i kontrakt PTSTA z European Association for Transactional Analysis (EATA).

 

PTSTA-P Alicja Smelkowska

Nauczyciel i Superwizor w kontrakcie z EATA

jest Certyfikowanym Analitykiem Transakcyjnym w dziedzinie psychoterapii (CTA). Egzamin certyfikacyjny odbyła w Nivelles w Belgii w 2015 roku, absolwentka UAM, ukończyła specjalizację kliniczną. Ukończyła dwuletni Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt. Jest absolwentkom półrocznego kursu z zakresu metod pracy z ciałem prowadzonego przez trenerów, wykładowców Instytutu Psychologii UAM. Odbyła trzystopniowy kurs Analizy Transakcyjnej prowadzony przez trenerów Polskiego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej. Ukończyła dwuletni staż zakończony licencją Polish Society Art of Neurolinguistic Programing. Uczestniczyła w cyklu warsztatów superwizyjno-szkoleniowych prowadzonych przez Jacka Santorskiego. Praca w obszarze terapii indywidualnej i metod pracy z grupą z uwzględnieniem procesu grupowego. Odbyła szkolenie w zakresie pracy z szokiem prowadzone przez trenerów Bodynamic Institut. Była członkiem grupy psychoterapii komentowanej prowadzone w obszarze teorii relacji z obiektem, przez licencjonowanego psychoterapeutę RADIX Michaela Randolpha. Zadała egzamin 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej. Pracuje pod stałą superwizją. Prowadzi warsztaty z różnych obszarów psychologii od 1992 roku. Obecnie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w Centrum Analizy Transakcyjnej. Posiada certyfikat Europeen Assosacion of Psychoterapy oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu diagnozy, psychoterapii i Analizy Transakcyjnej w Instytutem Psychologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii i prezesem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

2016 grudzień – Egzamin TEW i kontrakt PTSTA z European Association for Transactional Analysis (EATA).

PTSTA-P Anna Frączek oraz PTSTA-P Alicja Smelkowska współpracują ze sobą od 2005 roku.

 

Piotr Przybylski

Psycholog, psychoterapeuta i trener w trakcie szkolenia.

Absolwent Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Posiada certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis, EATA) szkolenie organizowane przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Absolwent Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Swoje umiejętności doskonali w Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej organizowanej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu, szkoleniu przygotowującym do uzyskania Certyfikatu Analityka Transakcyjnego (CTA). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył staże kliniczne m. in.: na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym (Oddziale Chorób Afektywnych) Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Poznaniu, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Prywatnej Pracowni Psychoterapii w Poznaniu.

Prowadzi psychoterapię indywidualną w Centrum Analizy Transakcyjnej.

 

Filip Zaręba

Psychoterapeuta, trener, praktyk poradnictwa zawodowego.

Psychoterapeuta, trener, praktyk poradnictwa zawodowego. Szkoli się w nurcie Analizy Transakcyjnej prowadzonej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Od 2012r. pracuje w placówce zajmującej się wsparciem społeczno – zawodowym osób z niepełnosprawnościami. Posiada szkolenie 101 (akredytowane przez EATA oraz ITAA).

Prowadzi psychoterapię indywidualną w Centrum Analizy Transakcyjnej. 

 


Terminy spotkań

16-18.11.2018 r.

28-30.12.2018 r.

25-27.01.2019 r.

15-17.02.2019 r.

08-10.03.2019 r.

26-28.04.2019 r.

17-19.05.2019 r.

Termin Szkolenia 101: 17-19.05.2019 r.

StudiumAT, Edycja 2019/2020:

15-17.11.2019 r.

13-15.12.2019 r.

17-19.01.2020 r.

14-16.02.2020 r.

13-15.03.2020 r.

17-19.04.2020 r.

15-17.05.2020 r.