Studium Analizy Transakcyjnej

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z diagnozą i interwencją w koncepcji Analizy Transakcyjnej zarówno ze strony praktycznej oraz teoretycznej. Studium oferuje ćwiczenia z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapii i możliwość rozwoju osobistego

Studium jest kierowane do osób: pracujących z ludźmi, zajmujących się pomocą psychologiczną, zajmujących się psychoterapią lub chcących się zajmować psychoterapią,  oraz zainteresowanych samorozwojem.

Studium składa się z 7 warsztatów weekendowych.

Szkolenie prowadzone jest przez PTSTA-P Alicję Smelkowską, która w 2016 roku  uzyskała certyfikat Nauczyciela i Superwizora Analizy Transakcyjnej w kontrakcie z Europejskim Towarzystwem Analizy Transakcyjnej (EATA). Trenerem wspierającym jest Filip Zaręba.

Godziny szkoleniowe Studium Analizy Transakcyjnej wliczają się w godziny szkoleniowe do Certyfikatu Psychoterapeuty z Analizy Transakcyjnej CTA.  

Opłata:

szkolenie 101: 600 zł

warsztat: 6 x 500 zł

całość: 3600 zł

Miejsce:

Poznań, Centrum Analizy Transakcyjnej, ul. Franciszka Adamanisa 1

Kontakt telefoniczny:

Alicji Smelkowskiej – tel. 664 173 417 w godz. 19.00.-22.00. (z wyjątkiem czwartków)

Kontakt mailowy:

Filip Zaręba – filip.zareba@centrumat.eu

Formularz zgłoszeniowy: 

FORMULARZ – rekrutacja zakończona! 


Terminy spotkań

16-18.11.2018 r.

28-30.12.2018 r.

25-27.01.2019 r.

15-17.02.2019 r.

08-10.03.2019 r.

26-28.04.2019 r.

17-19.05.2019 r.