Czym jest Analiza Transakcyjna?

Różne definicje Analizy Transakcyjnej

 

Analiza Transakcyjna (AT) to koncepcja wykorzystywaną przez jednostki i grupy. Teoria ta dotyczy struktury osobowości i rozwoju, który prowadzi do optymalnego funkcjonowania.

Analiza Transakcyjna została stworzona jako teoria i technika psychoterapeutyczna. Obecnie stosowana nie tylko w psychoterapii, ale również w organizacjach (diagnoza i inżynieria organizacji), edukacji (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) i poradnictwie (counselling).

Koncepcja ta jest nauczana na całym świecie jako metoda diagnozy i autodiagnozy, metoda pracy z jednostkami i grupami. Zastosowanie Analizy Transakcyjnej pozwala na uzyskanie świadomości procesów wewnątrzpsychicznych, rozwój, samorozwój, profilaktykę, adaptację do otaczającego świata.

Podstawą Analizy Transakcyjnej jest podejście do natury człowieka, koncepcji osobowości, cech osoby autonomicznej oraz metod i strategii interwencji.