Lista nagród Berne

 

THE ERIC BERNE MEMORIAL AWARD IN TRANSACTIONAL ANALYSIS

 

Rok przyznania Nagrody

Nazwisko autora

Oryginalny koncept

Artykuł albo książka

1971

Claude STEINER

Matryca skryptu

 

STEINER, C., Script and Counterscript,TAB, 5(18), 133-135 (1966).

1972

Stephen KARPMAN

Trójkąt dramatyczny

KARPMAN, S., Fairy Tales and Script Drama Analysis,” TAB, 7(26), 39-43 (1968).

 

1973

John DUSAY

Egogramy

DUSAY, J., 1972: Egograms and the 'Constancy Hypothesis’, TAJ, 2(3), 37-41 (1972).

 

1974

Aaron i Jacqui SCHIFF

Pasywność i cztery typy nierozpoznań

SCHIFF, A.W., et SCHIFF, J.L., „Passivity, TAJ 1(1), 71-78 (1971).

W języku polskim można przeczytać o nierozpoznaniach i pasywnościach w: Matkowski, M. (1993) Nierozpoznania. Snatorski red. Abc psychologicznej pomocy. Rezonans i Dialog

 

1975

Robert i Mary GOULDING

Redecyzje i dwanaście zakazów

GOULDING, R, New Directions in Transactional Analysis: Creating an Environment for Redecision and Change,” in C. J. Sager and H.S. Kaplan (Eds.), Progress in Group and Family Therapy (pp. 105-134) (1972).

GOULDING, R., I GOULDING, M, „Injunctions, Decisions, and Redecisions” TAJ, 6, 41-48 (1976).

 

1976

Patricia CROSSMAN

Ochrona

CROSSMAN, P., Permission and Protection TAB, 5(19), 152-154 (1966).

 

1977

Taibi KAHLER

Mini-skrypt i pięć nakazów (drivers)

KAHLER, T., i CAPERS, H.,The Miniscript” TAJ, 4(1), 26-42 (1974)

 

 

1978

Fanita ENGLISH

Uczucia pasożytnicze (uczucia rakietowe) i uczucia autentyczne

 

ENGLISH, F., „The Substitution Factor: Rackets and Real Feelings, Part I,” TAJ, 1(4), 27-32 (1971).

1979

Stephen KARPMAN

Opcje

 

 

 

KARPMAN, S., „Options” TAJ, 1(1), 79-87 (1971).

1980

 

 

1) Claude STEINER

Ekonomia znaków rozpoznania

 

STEINER, C., „The Stroke Economy” TAJ, 1(3), 9-15 (1971)

2) Ken MELLOR i Eric SIGMUND (SCHIFF)

Nierozpoznania i redefinicje

 

MELLOR, K., i SCHIFF (SIGMUND), E.W., „Discounting” TAJ, 5, 295-302 (1975); „Redefining,” TAJ, 5, 303-311 (1975).

1981

Franklin ERNST,

OK Corral

 

ERNST, F., „The OK Corral: The Grid for Get-On-With” TAJ, 1(4), 33-42 (1971).

1982

Richard ERSKINE i Marilyn ZALCMAN

Układ pasożytniczy (system rakietowy) i analiza rakiet

 

ERSKINE, R.G., et ZALCMAN, M., „The Racket System: A Model for Racket Analysis” TAJ, 9, 51-59 (1979).

1983

Muriel JAMES

Teoria i proces self – reparantingu

 

JAMES, M., „Self Reparenting: Theory and Process” TAJ, 4(3), 32-39 (1974).

1984

Pamela LEVIN

Cykle rozwoju

 

LEVIN, P., „The Cycle of Development” TAJ, 12, 129-139 (1982).

1985-1986

Brak nagrody

 

 

1987

Carlo MOISO (Włochy)

Stany ja i przeniesienie

 

MOISO, C., „Ego States and Transference,” TAJ, 15, 194-201 (1985)

1988-1993

 

Brak nagrody

Zaczęto przyznawać nagrody w czterech kategoriach : teoria, badania zastosowanie praktyczne oraz porównanie i/lub integracja z innymi teoriami i podejściami.

 

1994

 

 

1) Sharon S. DASHIELL

Dziedzina : zastosowania praktyczne

Psychoterapia ze stanem ja Rodzic

 

DASHIELL, S., „The Parent Resolution Process: Reprogramming Psychic Incorporations in the Parent, TAJ” 8, 289-294 (1978).

2) John McNEEL

Dziedzina : zastosowania praktyczne Psychoterapia ze stanem ja Rodzic

 

McNEEL, J., „The Parent Interview” TAJ, 6, 61-68 (1976).

3) Vann S. JOINES

Dziedzina : integracja AT z innymi teoriami i podejściami

JOINES, V.S., „Using Redecision Therapy with Different Personality Adaptations” TAJ, 16, 152-160 (1986).

JOINES, „Diagnosis and Treatment Planning Using a Transactional Analysis Framework” TAJ, 18, 185-190 (1988).

 

1995

 

 

1) Peg BLACKSTONE

Dziedzina : integracja AT z innymi teoriami i podejściami – Dziecko Dynamiczne

 

BLACKSTONE, P., „The Dynamic Child: Integration of Second-Order Structure, Object Relations and Self Psychology ” TAJ, 23, 216-234 (1993).

2) Jean ILLSLEY CLARKE

Dziedzina : zastosowania praktyczne

Zastosowanie AT w edukacji rodziców

ILLSLEY CLARKE, J., Self-Esteem: A Family Affair (1978), San Francisco: Harper Collins; Self-Esteem: A Family Affair Leader Guide (1981), San Francisco: Harper Collins.

ILLSLEY CLARKE, J., Bredehoft, D. J., „An Evaluation Study of Self-Esteem: A Family Affair with High-Risk Abusive Parents” TAJ, 20, 111-117 (1990).

 

1996

Allan JACOBS

Dziedzina : teoria

A.T. i zastosowania społeczne

JACOBS, A., „Autocratic Power” TAJ, 17, 59-71 (1987).

JACOBS, A., „Nationalism” TAJ, 20, 21-228 (1990); „Aspects of Survivial: Triumph over Death and Onliness,” TAJ, 21, 4-11 (1991).

JACOBS, A., „Autocracy: Groups, Organizations, Nations, and Players” TAJ, 21, 199-206 (1991).

 

1997

Fanita ENGLISH

Dziedzina : teoria

Episkrypt

 

ENGLISH, F., „Hot Potato Game” TAJ, 8, 77-82 (1969).

1998

 

(nagroda współdzielona)

 

Richard G. ERSKINE i Rebecca L. TRAUTMANN

Dziedzina : porównanie / integracja z innymi podejściami

 

 

TRAUTMANN, R., et ERSKINE, R., Modèles et analyse des états du moi (orig. T.A.J., 1981). A.A.T., 22, 60‑67. C.A.T., 3, pp.28‑35.

ERSKINE, R.G., Structure du moi, fonction intrapsychique et mécanismes de défense : les concepts originels de Berne (orig. T.A.J., 1988). A.A.T., 53, pp.16-22.

ERSKINE, R.G.., 1991 : Transfert et transactions (orig. T.A.J., 1991). A.A.T., 64, pp.147-163.

ERSKINE, R.G., Inquiry, attunement and involvment in the psychotherapy of dissociation. T.A.J., 23, 1993, pp.184-190.

ERSKINE, R.G., et TRAUTMANN, R.L., The process of integrative psychotherapy. Dans : Loria, B. (éd.), The boardwalk papers : Selection from the 1993 E.R.T.A.A. Conference, 1993, pp.1-26.

ERSKINE, R., La honte et l’attitude sans reproche : perspectives transactionnelles et interventions cliniques (orig. T.A.J., 1994). A.A.T., 76, pp.163-182.

ERSKINE, R., et TRAUTMANN, R., Les méthodes d’une psychothérapie intégrative (orig. T.A.J., 1996). A.A.T., 90, pp.59‑72.

ERSKINE, R.G., Theories and methos of an integrative transactional analysis. San Francisco, T.A.-Press, 1997.

ERSKINE, R.G., Motivation and personality theories. T.A.J., 28, 1998, pp.132-141.

James R. et Barbara A. ALLEN

Dziedzina : teoria

 

ALLEN, J.R., i ALLEN, B.A., Narrative theory, redecision therapy and post-modernism T.A.J., 25, 1995, pp.327-334.

ALLEN, J.R., i ALLEN, B.A., „A Typology of Psychopathology and Treatment of Children and Adolescents” TAJ, 27, 256-264 (1997).

ALLEN, J.R., i ALLEN, B.A „A New Type of Transactional Analysis and One Version of Script Work with a Constructionist Sensibility” TAJ, 27, 89-98 (1997).

 

1999-2001

(Brak nagrody)

 

 

2002

Leonhard SCHLEGEL (Szwajcaria)

Dziedzina : teoria

 

SCHLEGEL, L., „What Is Transactional Analysis?” TAJ, 28, 269-287 (1998)

 

2003

Michele NOVELLINO (Włochy)

Dziedzina : teoria

NOVELLINO, M., „Unconscious Communication and Interpretation in Transactional Analysis” TAJ, 20, 168-172 (1990).

 

2004

Pearl DREGO (Indie)

Dziedzina : teoria

DREGO, P., Changing systems through correlations of injunctions inventories with analyses of myths and songs  Dans : Lapworth, P. (red.), Social systems and T.A. : The Maastricht papers (, Amersfoort (Pays-Bas), E.A.T.A., 1994.

DREGO, P., Building family unity through permission rituals : Permissions and ego states models. Bombay, Alferuby, 1999.

 

2005

Graham Barnes

Teoria – psychopatologia

Graham Barnes Chapters 5 and 6 of Graham’s doctoral dissertation, „Psychopathology of Psychotherapy: A Cybernetic Study of Theory” (Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Victoria, Australia) and „Homosexuality in the First Three Decades of Transactional Analysis: A Study of Theory in the Practice of Transactional Analysis Psychotherapy,” TAJ, 34, 126-155 (2004).

 

2006

 

Theodore B. Novey

Theodore B. Novey. Measuring the Effectiveness of Transactional Analysis: An International Study. TAJ, Vol. 32, No. 1, pp. 8-24, January 2002

 

Bernd Schmid

AT i role społeczne

In G. Mohr & T. Steinert (Eds.), Growth and change for organizations: Transactional analysis new developments 1995-2006 (pp. 32-61). Pleasanton, CA: International Transactional Analysis Association. (Original work published 1994)

 

2007

 

Helena Hargaden I Charlotte Sills

Relacyjna Analiza Transakcyjna

Hargaden, H. and Sills, C. Chapters 4 and 5 in Hargaden, Helena, and Sills, Charlotte, Transactional Analysis – A Relational Perspective, Hove: Brunner-Routledge, 2002.

 

Bernd Schmid

Systemowa Analiza Transakcyjna

Schmid, B., In G. Mohr & T. Steinert (Eds.), Growth and change for organizations: Transactional analysis new developments 1995-2006 (pp. 32-61). Pleasanton, CA: International Transactional Analysis Association. (Original work published 1994)

 

2008

Gloria Noriega Gayol

Mechanizmy przekazywania skryptów międzypokoleniowych

Gloria Noriega Gayol Works cited: “Codependence: A Transgenerational Script,” October 2004 Transactional Analysis Journal, and “Construcción y Validación del Instrumento de Codependencia (ICOD) para Mujeres Mexicanas [Construction and Validation of the Codependency Instrument (ICOD) for Mexican Women],” April 2002Revista Salud Mental.

 

2009

Dolores Munari Poda

Praktyka – nowe techniki w leczeniu Dziecka

Dolores Munari Poda Work cited:“Every Child Is a Group: The Girl of the Snakes,” Transactional Analysis Journal, 34(1), pp. 52-68, January 2004

 

2010

William F. Cornell

Dziedzina: teoria – relacyjna i somatyczna struktura stanu ja Dziecka – rozszerzenie rozumienia scenariusza

Cornell, W.F. (1988) Life script theory: A critical review from a developmental perspective. Transactional Analysis Journal, 18, 270-282; Cornell, W.F. (2003). Babies, brains, and bodies: Somatic foundations of the Child ego state. In C. Sills & H. Hargaden (Eds.), Ego states (Key concepts in transactional analysis: Contemporary views) (pp. 28-54). London: Worth Publishing; Cornell, W.F., & Landaiche, N.M., III. (2006). Impasse and intimacy: Applying Berne’s concept of script protocol. Transactional Analysis Journal, 36, 196-213.

 

 

Opracowanie na podstawie: http://www.itaa-net.org