O nas

TSTA-P Anna Frączek

Nauczyciel i Superwizor Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Psychoterapii

jest Certyfikowanym Analitykiem Transakcyjnym w dziedzinie psychoterapii (CTA). Egzamin certyfikacyjny odbyła w Nivelles w Belgii w 2015 roku. Jest absolwentka UAM, ukończyła specjalność kliniczną. Zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapią grupową w Centrum Analizy Transakcyjnej. Ukończyła półtoraroczny kurs „Terapii – Holistycznej Gestalt”. Zakończyła roczny kurs „Podstawy psychoterapii Psychodynamicznej” i jest absolwentką „Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej” w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zadała Test 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej. Pracuje pod stałą superwizją. Obecnie jest w trakcie Specjalizacji z Psychologii Klinicznej. Prowadzi warsztaty z różnych obszarów psychologii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu diagnozy, psychoterapii i Analizy Transakcyjnej w Instytucie Psychologii UAM, Uniwersytecie SWPS, współpracuje z Politechniką Poznańską.

2016 grudzień – Egzamin TEW i kontrakt PTSTA z European Association for Transactional Analysis (EATA).

TSTA-P Alicja Smelkowska

Nauczyciel i Superwizor Analizy Transakcyjnej w dziedzinie Psychoterapii

jest Certyfikowanym Analitykiem Transakcyjnym w dziedzinie psychoterapii (CTA). Egzamin certyfikacyjny odbyła w Nivelles w Belgii w 2015 roku, absolwentka UAM, ukończyła specjalizację kliniczną. Ukończyła dwuletni Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt. Jest absolwentkom półrocznego kursu z zakresu metod pracy z ciałem prowadzonego przez trenerów, wykładowców Instytutu Psychologii UAM. Odbyła trzystopniowy kurs Analizy Transakcyjnej prowadzony przez trenerów Polskiego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej. Ukończyła dwuletni staż zakończony licencją Polish Society Art of Neurolinguistic Programing. Uczestniczyła w cyklu warsztatów superwizyjno-szkoleniowych prowadzonych przez Jacka Santorskiego. Praca w obszarze terapii indywidualnej i metod pracy z grupą z uwzględnieniem procesu grupowego. Odbyła szkolenie w zakresie pracy z szokiem prowadzone przez trenerów Bodynamic Institut. Była członkiem grupy psychoterapii komentowanej prowadzone w obszarze teorii relacji z obiektem, przez licencjonowanego psychoterapeutę RADIX Michaela Randolpha. Zadała egzamin 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej. Pracuje pod stałą superwizją. Prowadzi warsztaty z różnych obszarów psychologii od 1992 roku. Obecnie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w Centrum Analizy Transakcyjnej. Posiada certyfikat Europeen Assosacion of Psychoterapy oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu diagnozy, psychoterapii i Analizy Transakcyjnej w Instytutem Psychologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii i prezesem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

2016 grudzień – Egzamin TEW i kontrakt PTSTA z European Association for Transactional Analysis (EATA).

PTSTA-P Anna Frączek oraz PTSTA-P Alicja Smelkowska współpracują ze sobą od 2005 roku.

PTSTA-P Izabella Bobrowska

Nauczyciel i Superwizor w kontrakcie z EATA

jest Certyfikowanym Analitykiem Transakcyjnym w obszarze psychoterapii, zdała test 101 w zakresie analizy transakcyjnej. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Psychologii UAM, aktualnie jest w trakcie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Odbyła roczny staż w Instytucie Terapii Gestalt. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, pod stałą superwizją w nurcie analizy transakcyjnej, Teorii Relacji z Obiektem oraz teorii przywiązania. Prowadziła zajęcia praktyczne z zakresu analizy transakcyjnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz z zakresu zdrowia psychicznego i psychopatologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Zajmuje się również poradnictwem psychologicznym i psychoedukacją we współpracy z placówkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi, działając na rzecz deinstytucjonalizacji usług z zakresu zdrowia psychicznego.

Piotr Przybylski – CTA-P contract

Psychoterapeuta, psycholog, socjoterapeuta.  

Absolwent Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Posiada certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis, EATA) szkolenie organizowane przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Absolwent Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Jest absolwentem Szkoły Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej organizowanej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu, szkoleniu przygotowującym do uzyskania międzynarodowego Certyfikatu Analityka Transakcyjnego w dziedzinie psychoterapii (CTA-P). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy psychologicznej i analizy transakcyjnej. Odbył staże kliniczne m. in.: na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym (Oddziale Chorób Afektywnych) Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Poznaniu, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, w Prywatnej Pracowni Psychoterapii w Poznaniu oraz stacjonarnym ośrodku wychowania i terapii uzależnień dla młodzieży.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży w Centrum Analizy Transakcyjnej.

Filip Zaręba – CTA-P contract

Psychoterapeuta, trener, praktyk poradnictwa zawodowego.

Psychoterapeuta i trener. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Posiada certyfikat TA 101 (akredytowane przez EATA oraz ITAA). Aktualnie swoje kompetencje rozwija w szkole psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej prowadzonej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu (4 rok). Przygotowując się w ten sposób do międzynarodowego egzaminu na Certyfikowanego Analityka Transakcyjnego w dziedzinie psychoterapii (CTA –P)

Członek Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Swoją wiedzę i doświadczenie uzupełnia poprzez udział w konferencjach i seminariach. Współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w charakterze wykładowcy prowadząc zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji pomagania. Szkoli specjalistów zajmujących się wsparciem w planowaniu i rozwoju ścieżki kariery.

W pracy psychoterapeutycznej kieruje się wspieraniem autonomii. Swoje doświadczenie budował poprzez angażowanie się w projekty, których celem było wspieranie ludzi w sytuacjach kryzysowych z obszaru społeczno – zawodowego. Prowadzi psychoterapię dla osób po kryzysach psychicznych, odczuwających obniżenie nastroju, poczucia braku celu oraz dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością ze względu na: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (zaburzenia osobowości, lękowe, nastroju, całościowe), niepełnosprawność intelektualną.

Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych w Centrum Analizy Transakcyjnej.