program AT

Program jest zgodny ze standardami Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA).

Zajęcia StudiumAT odbywają się:

– Piątek: 16:00 – 19:00,
– Sobota: 09:30 – 18:00,
– Niedziela: 09:30 – 14:00,

Pierwszy moduł:

WPROWADZENIE DO ANALIZY TRANSAKCYJNEJ, MODEL FUNKCJONALNY zastosowanie w diagnozie, pomocy psychologicznej i psychoterapii. KONTRAKT jako narzędzie pracy.

Drugi moduł:

OSOBOWOŚĆ W ANALIZIE TRANSAKCYJNEJ CZYLI MODEL STRUKTURALNY – diagnoza klienta.

Trzeci moduł:

TYPY TRANSAKCJI I ZASADY KOMUNIKACJI, EKONOMIA ZNAKÓW ROZPOZNANIA czyli metody pracy z klientem w obszarze społecznym.

Czwarty moduł:

GRY PSYCHOLOGICZNE I ANALIZA UCZUĆ PASOŻYTNICZYCH. Komunikacyjny wymiar pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Piąty moduł:

SKRYPT ŻYCIOWY I NIEROZPOZNANIA. Koncepcja pracy nad wpływami historii życia klienta w jego aktualne funkcjonowanie.

Szósty moduł: 

INTEGRACJA KONCEPTÓW ANALIZY TRANSAKCYJNEJ – całościowe spojrzenie na pracę z klientami i jego funkcjonowanie. Część 1. 

Siódmy moduł:

INTEGRACJA KONCEPTÓW ANALIZY TRANSAKCYJNEJ – całościowe spojrzenie na pracę z klientami i jego funkcjonowanie. Część 2.

 

Zakres merytoryczny Studium Analizy Transakcyjnej:

Czym jest Analiza Transakcyjna?

 • Różne definicje Analizy Transakcyjnej
 • Podstawowe wartości w Analizie Transakcyjnej i zasady filozofii AT
 • Analiza Transakcyjna jako metoda kontraktowa
 • Model decyzji i redecyzji jako podejście do zdrowi i patologii
 • Cztery dziedziny zastosowania Analizy Transakcyjnej i różnice w procesie zastosowań

Rozwój Analizy Transakcyjnej

 • Kim był Eric Berne i jak rozwijał idee AT
 • Rozwój idei AT po Berne – rozwój metodologii neobernowskiej
 • Lista nagród Berne (kto zdobył i za co?)
 • O organizacjach AT na świecie

Analiza Stanów Ja

 • Definicja stanów Ja
 • Model strukturalny 1 i 2 stopnia
 • Jak rozpoznać stany Ja? (4 poziomy diagnozy)
 • Model funkcjonalny (odniesienie modelu strukturalnego do modelu funkcjonalnego)
 • Kontaminacje i wykluczenia (patrologia w AT)

Analiza Transakcji

 • Transakcje – definicja i diagramy (prosta, skrzyżowana, podwójna oraz 3 zasady komunikacji)
 • Znaki rozpoznania (definicja, 3 potrzeby Berne, typy znaków rozpoznania)
 • Nierozpoznania (definicja, 2 osie nierozpoznań, procesy psychiczne i zachowania pasywne, dlaczego nierozpoznania istnieją?)
 • Strukturalizacja czasu (6 rodzajów strukturalizacji czasu i ich związek z znakami rozpoznania)

Gry

 • Definicja gry, powody dla których gramy (6 korzyści z gier, sposoby połączenia ze skryptem, przykłady gier, 3 poziomy gry)
 • Sposoby analizy gier (formuła gry, trójkąt dramatyczny, diagram transakcji)

Analiza uczuć pasożytniczych

 • Definicja uczuć pasożytniczych i znaczków
 • Waga i sens procesu wewnętrznego i wewnątrzpsychicznego.

Analiza skryptu

 • Pozycje życiowe jako podstawa tworzenia się skryptu (definicja, 4 pozycje życiowe, diagram OK., poziomy pozycji życiowych, związek pozycji życiowych i skryptu z grami)
 • Skrypt (definicja, pochodzenie skryptu – perspektywa rozwoju dziecka, proces rozwoju skryptu, elementy składowe skryptu, zmiana – redecyzja, matryca Steinera)
 • Autonomia (definicja, 3 cechy autonomii – świadomość, spontaniczność, intymność)

Terminy spotkań

16-18.11.2018 r.

28-30.12.2018 r.

25-27.01.2019 r.

15-17.02.2019 r.

08-10.03.2019 r.

26-28.04.2019 r.

17-19.05.2019 r.

Termin Szkolenia 101: 17-19.05.2019 r.

StudiumAT, Edycja 2019/2020:

15-17.11.2019 r.

13-15.12.2019 r.

17-19.01.2020 r.

14-16.02.2020 r.

13-15.03.2020 r.

17-19.04.2020 r.

15-17.05.2020 r.