Rozwój idei AT po Berne – rozwój metodologii neobernowskiej

 

Po śmierci Berna jego koncepcja była rozwijania przez jego następców. Początkowo rozwijane były idee, które wprowadził Berne na przykład matryca skryptów opisana przez Steinera lub podejście do gier Karpmana. Następnie Analitycy Transakcyjni zaczęli czerpać z innych szkół terapeutycznych, na przykład pojęcie przeniesienia opisał przez Moiso.

Źródło: Sichem, 2009

Rozwój Analizy Transakcyjnej można też obserwować poprzez powstawanie nowych szkół w jej obrębie:

1.    Szkoła Klasyczna stworzona przez Berna

2.    Szkoła Redecyzji stworzona przez Bob’a i Mary Gouldingów

3.    Szkoła Cathexis stworzona przez Schiffów

4.    Szkoła Relacyjna reprezentowana przez Sills i Hargaden

Obecnie w Analizie Transakcyjnej można odnaleźć znacznie więcej szkół.

Bibliografia:

http://www.itaa-net.org

Sichem, V. (2009). La transmission de l’analyse transactionnelle. p 71 – 73In Revue Actualités en analyse transactionnelle (AAT) – Forum „La transmission de l’AT”Numéro janvier 2009 – 129