Słowniczek skrótów

Słowniczek skrótów

Category : AT , niefront

 

 

 

ITAA – The International Transactional Analysis Association – Międzynarodowe Towarzystwo Analizy Transakcyjnej

EATA – European Association for Transactional Analysis – Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnaj

PTAT – Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej

Szkolenie 101 – podstawowe szkolenie z Analizy Transakcyjnej

CTACertified Transactional Analyst – Certyfikat praktyka Analizy Transakcyjnej

Trener CTA – Certyfikowany praktyk Analizy Transakcyjnej z możliwością prowadzenia Szkolenia 101

PTSTAProvisional Teaching and Supervising Transactional Analystszkoleniowiec osób prowadzących praktykę zawodową, pod nadzorem TSTA

TSTATeaching and Supervising Transactional Analystszkoleniowiec i superwizor osób prowadzących praktykę zawodową oraz szkoleniowców


Terminy spotkań

StudiumAT, Edycja 2019/2020:

15-17.11.2019 r.

13-15.12.2019 r.

17-19.01.2020 r.

14-16.02.2020 r.

13-15.03.2020 r.

17-19.04.2020 r.

15-17.05.2020 r.