Słowniczek skrótów

Słowniczek skrótów

Category : AT niefront

 

 

 

ITAA – The International Transactional Analysis Association – Międzynarodowe Towarzystwo Analizy Transakcyjnej

EATA – European Association for Transactional Analysis – Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnaj

PTAT – Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej

Szkolenie 101 – podstawowe szkolenie z Analizy Transakcyjnej

CTACertified Transactional Analyst – Certyfikat praktyka Analizy Transakcyjnej

Trener CTA – Certyfikowany praktyk Analizy Transakcyjnej z możliwością prowadzenia Szkolenia 101

PTSTAProvisional Teaching and Supervising Transactional Analystszkoleniowiec osób prowadzących praktykę zawodową, pod nadzorem TSTA

TSTATeaching and Supervising Transactional Analystszkoleniowiec i superwizor osób prowadzących praktykę zawodową oraz szkoleniowców


Terminy spotkań:

StudiumAT, Edycja 2021/2022:
26-28.11.2021 r.
17-19.12.2021 r.
21-23.01.2022 r.
18-20.02.2022 r.
11-13.03.2022 r.
08-10.04.2022 r.
13-15.05.2022 r.