Słowniczek skrótów

Słowniczek skrótów

Category : AT niefront

 

 

 

ITAA – The International Transactional Analysis Association – Międzynarodowe Towarzystwo Analizy Transakcyjnej

EATA – European Association for Transactional Analysis – Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnaj

PTAT – Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej

Szkolenie 101 – podstawowe szkolenie z Analizy Transakcyjnej

CTACertified Transactional Analyst – Certyfikat praktyka Analizy Transakcyjnej

Trener CTA – Certyfikowany praktyk Analizy Transakcyjnej z możliwością prowadzenia Szkolenia 101

PTSTAProvisional Teaching and Supervising Transactional Analystszkoleniowiec osób prowadzących praktykę zawodową, pod nadzorem TSTA

TSTATeaching and Supervising Transactional Analystszkoleniowiec i superwizor osób prowadzących praktykę zawodową oraz szkoleniowców


Terminy spotkań:

Szkolenia 101:
10-12.07.2020 r. prowadzi PTSTA-P Alicja Smelkowska

17-19.07.2020 r. prowadzi PTSTA-P Anna Frączek

StudiumAT, Edycja 2020/2021:
13-15.11.2020 r.
18-20.12.2020 r.
22-24.01.2021 r.
19-21.02.2021 r.
12-14.03.2021 r.
16-18.04.2021 r.
14-16.05.2021 r.