Książki autorstwa Ericka Berne w języku polskim

Książki autorstwa Ericka Berne w języku polskim

 

Berne, E., (1987).W co grają ludzie. Psychologia stosunków między ludzkich. Warszawa: PWN.

Berne, E., (1994). Seks i kochanie. Warszawa: Książka i wiedza.

Berne, E., (1998). Dzień dobry… i co dalej? Psychologia ludzkiego przeznaczenia. Poznań: Rebis


Słowniczek skrótów

Category : AT niefront

 

 

 

ITAA – The International Transactional Analysis Association – Międzynarodowe Towarzystwo Analizy Transakcyjnej

EATA – European Association for Transactional Analysis – Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnaj

PTAT – Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej

Szkolenie 101 – podstawowe szkolenie z Analizy Transakcyjnej

CTACertified Transactional Analyst – Certyfikat praktyka Analizy Transakcyjnej

Trener CTA – Certyfikowany praktyk Analizy Transakcyjnej z możliwością prowadzenia Szkolenia 101

PTSTAProvisional Teaching and Supervising Transactional Analystszkoleniowiec osób prowadzących praktykę zawodową, pod nadzorem TSTA

TSTATeaching and Supervising Transactional Analystszkoleniowiec i superwizor osób prowadzących praktykę zawodową oraz szkoleniowców


Wymogi zdobycia certyfikatu CTA

 

By móc przystąpić do pisemnego i ustnego egzaminu na CTA należy spełnić następujące warunki:

1.    Zaliczony przez PTSTA lub TSTA test 101.

2.    Zawarta umowa EATA ze sponsorem TSTA lub PTSTA.

3.    600 godzin szkoleń (min. 300 godzin musi być w ramach szkolenia AT przeprowadzonego przez TSTA lub PTSTA).

4.    150 godzin superwizji (min. 75 godzin przez TSTA lub PTSTA, z czego w ramach tych 75 godzin min. 40 godzin u sponsora AT).

5.    750 godzin praktyki (min. 500 godzin w zakresie metody AT).

6.    500 godzin samorozwoju (zajęcia terapeutyczne z CTA, PTSTA lub TSTA, prowadzenie wykładów, udział w konferencjach, grupy rówieśnicze, tłumaczenie, pisanie artykułów itd.).


Rozwój idei AT po Berne – rozwój metodologii neobernowskiej

 

Po śmierci Berna jego koncepcja była rozwijania przez jego następców. Początkowo rozwijane były idee, które wprowadził Berne na przykład matryca skryptów opisana przez Steinera lub podejście do gier Karpmana. Następnie Analitycy Transakcyjni zaczęli czerpać z innych szkół terapeutycznych, na przykład pojęcie przeniesienia opisał przez Moiso.

Źródło: Sichem, 2009

Rozwój Analizy Transakcyjnej można też obserwować poprzez powstawanie nowych szkół w jej obrębie:

1.    Szkoła Klasyczna stworzona przez Berna

2.    Szkoła Redecyzji stworzona przez Bob’a i Mary Gouldingów

3.    Szkoła Cathexis stworzona przez Schiffów

4.    Szkoła Relacyjna reprezentowana przez Sills i Hargaden

Obecnie w Analizie Transakcyjnej można odnaleźć znacznie więcej szkół.

Bibliografia:

http://www.itaa-net.org

Sichem, V. (2009). La transmission de l’analyse transactionnelle. p 71 – 73In Revue Actualités en analyse transactionnelle (AAT) – Forum „La transmission de l’AT”Numéro janvier 2009 – 129Czym jest Analiza Transakcyjna?

Różne definicje Analizy Transakcyjnej

 

Analiza Transakcyjna (AT) to koncepcja wykorzystywaną przez jednostki i grupy. Teoria ta dotyczy struktury osobowości i rozwoju, który prowadzi do optymalnego funkcjonowania.

„Read More”

analiza transakcyjna

Analiza Transakcyjna jest koncepcją, metodą pracy diagnostycznej i interwencji w pracy z ludźmi. Pozwala na
pracę z pacjentem, organizacją, klientem i uczestnikami procesu edukacji w zakresie lepszego funkcjonowania społecznego i psychicznego.
Analiza Transakcyjna ma swoje zastosowanie w biznesie, psychoterapii, edukacji oraz poradnictwie.


czym jest Studium Analizy Transakcyjnej…

Studium Analizy Transakcyjnej jest: Szkoleniem 101 oraz  cyklem warsztatów z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii. Warsztaty te pozwalają zgłębić koncepty Analizy Transakcyjnej w zakresie diagnozy i interwencji. Nasze Studium spełnia standardy EATA. Godziny szkolenia wliczają się (za zgodą superwizora) do wymaganych godzin szkoleń do Certyfikatu CTA.


analiza transakcyjna w Poznaniu i Szczecinie

Organizacja zajęć: Kurs składa się z 7 weekendowych warsztatów. Zgłoszenia przyjmujemy na całość.

Terminy:

Poznań:

28-30.09.12 (Szkolenie 101 prowadzone przez TSTA Dominique Dye)
26-28.10.12
23-25.11.12
14-16.12.12
25-27.01.13
22-24.02.13
22-24.03.13

POZNAŃ:
17-19.02.12
16-18.03.12
27-29.04.12
25-27.05.12
22-24.06.12
06-08.07.12Godziny szkolenia:pt. 16.00-19.00sb. 09.30-18.00nd. 9.30-14.00
SZCZECIN:
28-29. 01. 12
25-26. 02. 12
31.03. – 01.04. 12
14-15. 04. 12
05-06. 05. 12
09-10. 06. 12Godziny szkolenia:sb. 09.30 – 18.00nd. 09.00 – 18.00

Miejsce:

Poznań, Ośrodek AION ul. Szamotulska 40/5

Szczecin

Koszt:

Opłata wpisowa: 490 zł

Szkolenie 101: 600 zł

Każdy kolejny warsztat: 420 zł

 

Zgłoszenia:

Poznań: Alicji Smelkowskiej – tel. 664 173 417 w godz. 19.00.-22.00. (z wyjątkiem czwartków)

Kontakt mailowy:

Poznań: Anna Frączek

 


Terminy spotkań:

StudiumAT, Edycja 2021/2022:
26-28.11.2021 r.
17-19.12.2021 r.
21-23.01.2022 r.
18-20.02.2022 r.
11-13.03.2022 r.
08-10.04.2022 r.
13-15.05.2022 r.